(kontumtv.vn) – Đoàn giám sát của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum đã có buổi giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm (giai đoạn 2018 – 2019) tại huyện Đăk Hà.

Theo báo cáo của UBND huyện Đăk Hà, toàn huyện hiện có trên 1.180 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống, 19 bếp ăn tập thể, 17 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm. Trong đó, đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm cho 324 cơ sở; 124 chủ cơ sở không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận  đã được tập huấn kiến thức và ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Từ đầu năm 2018 đến nay, đoàn kiểm tra liên ngành ATTP của huyện đã tiến hành 22 đợt kiểm tra tại 517 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Kết quả đã xử phạt 45 cơ sở vi phạm các lỗi như không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh ATTP, phiếu khám sức khỏe định kỳ cho người lao động… nộp ngân sách Nhà nước 23.450.000 đồng. Tiêu hủy 76 kg thực phẩm rắn, hơn 260 lít thực phẩm lỏng và chất phụ gia.

Tại buổi làm việc, thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP huyện Đăk Hà đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan ban hành văn bản hướng dẫn phân cấp quản lý nhà nước về ATTP cho UBND cấp huyện và giao nhiệm vụ cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi để chính quyền cấp huyện nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực ATTP. Đề nghị Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện trong việc kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *