(kontumtv.vn) – Ngày 19/ 3, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt đã làm trưởng đoàn buổi làm việc với UBND tỉnh, giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018. Làm việc với Đoàn có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

GIAM SAT VIEC THUC HIEN CHINH SACH, PHAP LUAT VE QUAN LY, SU DUNG CAC QUY TAI CHINH NGOAI NGAN SACH NHA NUOC

Giai đoạn 2013- 2018, toàn tỉnh có 18 quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập. Tổng nguồn thu và thực hiện các quỹ này  trên 16.000 tỷ đồng.

Nhìn chung, công tác quản lý, bảo tồn nguồn vốn, nguồn thu, huy động vốn của các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước được thực hiện đúng quy định; góp phần hỗ trợ thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, nguồn vốn hoạt động của các quỹ còn hạn chế, chưa đáp ứng  nhu cầu vốn đối ứng đối với các dự án lớn. Bên cạnh đó, bộ máy điều hành của các quỹ chủ yếu là kiêm nhiệm, dẫn đến chất lượng hoạt động chưa cao.

UBND tỉnh kiến nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề xuất các bộ, ngành Trung ương và Chính phủ hạn chế thành lập thêm các quỹ không có khả năng huy động, độc lập về tài chính. Đồng thời, Trung ương cần tiền hành rà soát thường xuyên để sửa đổi, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, giúp địa phương triển khai quản lý, sử dụng các loại quỹ ngoài ngân sách nhà nước hiệu quả hơn.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt đề nghị UBND tỉnh xem xét, đánh giá cụ thể với một số quỹ hoạt động chưa thực sự hiệu quả để có giải pháp chỉ đạo phù hợp; đồng thời xem xét tinh giảm bộ máy hoạt động các quỹ này theo tinh thần Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt tiếp thu các kiến nghị của UBND tỉnh; làm cơ sở để Đoàn tổng hợp, báo cáo lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trong thời gian tới.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *