(kontumtv.vn) – Ngày 22/ 3, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Kon Tum về triển khai chính sách, pháp luật thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững vùng DTTS, miền núi trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012- 2018. Làm việc với Đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

GIAM SAT VIEC THUC HIEN CHUONG TRINH MUC TIEU QUOC GIA GIAM NGHEO BEN VUNG VUNG DAN TOC THIEU SO, MIEN NUI

Giai đoạn 2012- 2018, tỉnh Kon Tum đã huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững lồng ghép với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chương trình dự án phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh với tổng số tiền trên 7.600 tỷ đồng. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể cũng  chú trọng thực hiện xã hội hóa chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Các hoạt động này tạo cơ hội cho các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, cải thiện, nâng cao chất lượng sống; đồng thời giúp các huyện nghèo, xã nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn phát triển hạ tầng. Lĩnh vực kinh tế, xã hội ngày càng phát triển và giảm dần tỷ lệ hộ nghèo qua từng năm. Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh còn hơn 22.800 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 17,3%; trong đó có  gần 21.400 hộ nghèo đồng bào DTTS. Thu nhập bình quân của hộ nghèo 644.000 đồng/ người/ tháng, vượt so với mục tiêu đề ra.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh kiến nghị các bộ, ngành Trung ương sớm phân bổ nguồn vốn để triển khai kịp thời, đảm bảo tiến độ kế hoạch; cần có cơ chế hỗ trợ kinh phí ăn, nghỉ cho đội ngũ cán bộ xã và cộng đồng khi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; ban hành các chính sách hỗ trợ hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo; hướng dẫn cụ thể về cơ chế luân chuyển, mức thu hồi vốn thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế; nhân rộng mô hình giảm nghèo phù hợp thực tiễn;  đề nghị nâng định mức hỗ trợ bằng tiền đối với những địa phương không có quỹ đất sản xuất chuyển sang hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề từ 5 triệu đồng/ hộ lên 10 triệu đồng/ hộ.

Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến biểu dương nỗ lực của tỉnh Kon Tum trong việc thực hiện kịp thời các chính sách giảm nghèo bền vững trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh báo cáo chi tiết hơn nguyên nhân giảm nghèo chưa thật sự bền vững, nhất là số hộ tái nghèo, phát sinh nghèo còn xảy ra để đoàn giám sát tổng hợp, kiến nghị lên các cấp thẩm quyền giải quyết tốt hơn công tác này trong thời gian tới.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *