(kontumtv.vn) – Đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã có buổi làm việc tại huyện Ngọc Hồi nhằm giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện.

Thời gian qua, huyện Ngọc Hồi đã thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

Kết quả, trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, huyện tổ chức 177 lượt tiếp công dân định kỳ, tiếp công dân thường xuyên và tiếp đột xuất với 186 người/113 vụ việc; tiếp nhận 87 đơn/79 vụ việc kiến nghị, phản ánh và 3 đơn khiếu nại, tố cáo. Các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND huyện được phân loại, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Về kết quả giải quyết đối với các vụ việc phức tạp kéo dài trên địa bàn được UBND huyện Ngọc Hồi, UBND tỉnh Kon Tum giải quyết theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Đoàn giám sát đề nghị huyện tăng cường tuyên truyền, vận động và phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp công dân gắn với phát huy vai trò của các Tổ hòa giải ở cơ sở. Đặc biệt, cần nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị trong việc đi sâu, đi sát cơ sở, gần dân, sát dân để nắm tình hình tư tưởng và giải quyết những vướng mắc khi mới phát sinh nhằm hạn chế các vụ việc khiếu nại, tố cáo, giải quyết tốt các mâu thuẫn trong Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

CTV Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *