(kontumtv.vn) – Ngày 22/11, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo đề án, hướng dẫn, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo đề án, hướng dẫn, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố và lãnh đạo ban tổ chức tỉnh ủy các tỉnh, thành phố ở các điểm cầu.

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, Ban Tổ chức Trung ương đã dự thảo các văn bản: Dự thảo, Tờ trình, Quy định của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh; nhiệm vụ, quyền hạn và chính sách, chế độ đối với chuyên gia cao cấp, chuyên gia, trợ lý, thư ký; dự thảo Tờ trình, Hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với người đứng đầu tổ chức sau sáp nhập hoặc kiêm nhiệm theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Nghị quyết số 37-NQ/TW và Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị; hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố và đại diện lãnh đạo ban tổ chức tỉnh ủy các tỉnh, thành phố ở các điểm cầu đã cơ bản nhất trí với các dự thảo đề án, tờ trình, hướng dẫn mà Ban Tổ chức Trung ương đưa ra.

Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến làm rõ một số nội dung có những vấn đề còn chưa hợp lý, cần được nghiên cứu, xem xét và áp dụng linh hoạt, như: Đối tượng sử dụng thư ký; học hàm, học vị của chuyên gia, chuyên gia cao cấp; số lượng chuyên gia, chuyên gia cao cấp; lương, chế độ với cán bộ kiêm nhiệm….

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp trách nhiệm, tâm huyết, đúng trọng tâm của các đại biểu. Đồng chí đề nghị Tổ biên tập tiếp thu tối đa các ý kiến thiết thực của các đại biểu, nghiên cứu, bổ sung để hoàn thiện dự thảo các văn bản trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới./.

Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *