(kontumtv.vn) – HĐND huyện Kon Plông tổ chức kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá tình hình kinh tế – xã hội năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Năm 2021, các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện Kon Plông cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện hơn 385 tỷ đồng, đạt  gần 180% dự toán. Chi ngân sách địa phương đạt 100% kế hoạch. Tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công đạt hơn 82% kế hoạch. Cuối năm 2021, huyện có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt 17/19 tiêu chí. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 10%. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện quyết liệt và kiểm soát tốt. Các chính sách an sinh xã hội, chế độ chính sách triển khai kịp thời, đúng đối tượng.

Kỳ họp đã tập trung thảo luận các vấn đề cử tri quan tâm. Trong đó, có hơn 30 lượt ý kiến xoay quanh các vấn đề phát triển đàn gia súc; nâng cao thu nhập cho người dân; tiêu thụ sản phẩm tinh dầu sả Java; điều chỉnh địa giới hành chính giữa xã Măng Bút và xã Ngọc Yêu; công tác quản lý bảo vệ rừng, tình trạng một số điểm trường học tại các thôn xuống cấp, học sinh bỏ học giữa chừng…

Kỳ họp đã thông qua 7 Nghị quyết, trong đó có những nghị quyết quan trọng như Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022; Phân bổ dự toán ngân sách; Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương…/.

CTV Mỹ Hòa Phạm Trọng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *