(kontumtv.vn) – HĐND huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) khóa XIII vừa tổ chức kỳ họp thứ 12, tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Tu Mơ Rông đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh trật tự tại địa phương và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ huyện đề ra; từng bước ổn định, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

5 năm qua, HĐND huyện đã tổ chức 12 kỳ họp, ban hành nhiều nghị quyết quan trọng. Hoạt động giám sát tiếp tục có nhiều cải tiến, chất lượng ngày càng nâng lên. Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện đã tổ chức 30 đợt giám sát về việc chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND huyện. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được coi trọng; qua đó đã có trên 340 ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

                                                                  CTV Hữu Nam – Xuân Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *