(kontumtv.vn) – Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Kon Tum do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát các chuyên đề tại huyện Sa Thầy.  

HDND TINH GIAM SAT CHUYEN DE TAI HUYEN SA THAY

Theo báo cáo của UBND huyện, từ năm 2017 đến hết tháng 3/ 2018, tại trụ sở tiếp công dân, huyện đã tiếp 56 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị; tiếp nhận 178 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đảm bảo về trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết, chất lượng và nội dung giải quyết vụ việc được nâng cao, hạn chế tình trạng gửi đơn thư vượt cấp. 100% thôn làng đều có tổ hòa giải cơ sở, đã góp phần giải quyết kịp thời các vụ mâu thuẫn, tranh chấp ở khu dân cư.

Đối với thực hiện Nghị quyết Số 26 năm 2014 của HĐND tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, huyện đã tập trung tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng trong khai thác, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản. Trên địa bàn huyện có 23 vị trí được quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản, đã đấu giá thành công 7 điểm mỏ. Từ năm 2015 – 2017, phát hiện 02 vụ khai thác trái phép, đề nghị cấp thẩm quyền xử phạt trên 240 triệu đồng.

Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 theo Nghị quyết số 69 năm 2016 của HĐND tỉnh, huyện đã xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Tổng kế hoạch vốn đầu tư hơn 144 tỷ đồng, huyện đã xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong năm 2017. Các chương trình, dự án đầu tư đã góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ, toàn huyện có 413 hộ được phê duyệt hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà. Đến nay, đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới 106 căn nhà với tổng số vốn thực hiện trên 3 tỷ đồng.

Kết luận tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kring Ba ghi nhận những nỗ lực của huyện trong thực hiện các quyết định, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, yêu cầu địa phương cần nhanh chóng khắc phục một số khuyết điểm trong quá trình thực hiện; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh trong thực hiện đầu tư công; lồng ghép với các nguồn vốn khác để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ, ưu tiên hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ già neo đơn không nơi nương tựa; tổ chức rà soát các điểm mỏ để bổ sung vào quy hoạch; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Đối với các kiến nghị, đề xuất của địa phương, đoàn tổng hợp gửi tới các cơ quan chức năng giải quyết. 

CTV Trang Nhung – Thanh Huyền

                                                                           

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *