(kontumtv.vn) –  Chiều  27/12, HĐND tỉnh Kon Tum Khóa XI đã tổ chức kỳ họp bất thường để xem xét, thông qua các nội dung theo quy định của pháp luật.

Tham dự kỳ họp có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; Thường trực HĐND – UBND  tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

HDND TINH TO CHUC HOP BAT THUONG THONG QUA MOT SO NOI DUNG QUAN TRONG

Sau khi nghe Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm tra của Ban HĐND tỉnh đối với các nội dung trình kỳ họp, HĐND tỉnh đã thảo luận, thống nhất thông qua 03 Nghị quyết  về việc thông qua bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết về Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết về việc sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại và đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Thành phố Kon Tum thực hiện sắp xếp, sáp nhập 61 thôn, tổ dân phố; Huyện Kon Plông thực hiện sắp xếp, sáp nhập 33 thôn; huyện Đăk Hà sắp xếp, sáp nhập 45 thôn, tổ dân phố; huyện Đăk Tô sắp xếp, sáp nhập 15 thôn, tổ dân phố; huyện Ngọc Hồi thực hiện sắp xếp, sáp nhập 17 thôn. Sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập, huyện Ngọc Hồi có 68 thôn, tổ dân phố; huyện Tu Mơ Rông sắp xếp, sáp nhập 10 thôn; huyện Đăk Glei thực hiện sắp xếp, sáp nhập 32 thôn; huyện Sa Thầy thực hiện sắp xếp, sáp nhập 20 thôn; huyện Kon Rẫy thực hiện sắp xếp, sáp nhập 14 thôn.

Sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại, toàn tỉnh còn 756 thôn, tổ dân phố, giảm 118 thôn, tổ dân phố so với hiện nay.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến cụ thể vào các nghị quyết; các đại đã biểu quyết thông qua các nghị quyết trình kỳ họp với sự đồng thuận cao.

 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đề nghị UBND tỉnh ngay sau kỳ họp này cần tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai ngay kế hoạch thực hiện các nghị quyết đã thông qua. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm triển khai Nghị quyết sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh và Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ủy thác ngân sách địa phương để các hộ nghèo gặp khó khăn đột xuất được tiếp cận nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen”, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

                                                                   CTV Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *