(kontumtv.vn) – Sáng 19/1, Công đoàn Viên chức tỉnh Kon  Tum tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VIII mở rộng, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Ngoài tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ III, Đại hội Công đoàn tỉnh Kon Tum lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023, hội nghị đồng thời tổng kết hoạt động Công đoàn, công tác kiểm tra giám sát năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Trong nửa nhiệm kỳ, có 6/7 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết Công đoàn Viên chức tỉnh đề ra. Công đoàn Viên chức tỉnh hiện quản lý 73 công đoàn cơ sở với tổng số đoàn viên công đoàn hơn 3.000 người, tăng hơn 9,6% so với đầu nhiệm kỳ; hoạt động xã hội tiếp tục được Công đoàn quan tâm. Nhìn chung, chất lượng đội ngũ đoàn viên được nâng lên nhiều mặt về tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, tay nghề và khả năng tiếp cận khoa học, sử dụng công nghệ hiện đại. Mặt khác, cùng với các cơ quan chức năng, Công đoàn Viên chức tỉnh tham gia xây dựng, triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động.

Trong năm 2021, Công đoàn Viên chức tỉnh đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công đoàn Việt Nam; tham gia và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của đoàn viên lao động; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Công đoàn và tổ chức công tác bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cán bộ kiểm tra Công đoàn. Đồng thời phấn đấu thực hiện 03 khâu đột phá theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, người lao động và thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên.   

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *