(kontumtv.vn) – Huyện ủy Kon Plông (Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 8, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

konplong

Ngoài việc lấy ý kiến Ban Chấp hành và báo cáo kết quả lấy phiếu quy hoạch về công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Hội nghị tập trung bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; lấy ý kiến Ban Chấp hành về đề nghị chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020; giới thiệu nhân sự chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện và nhân sự bầu bổ sung Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Đồng thời, Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận các dự thảo chương trình của Huyện ủy thực hiện các nghị quyết năm 2016 của Tỉnh ủy Kon Tum như: Nghị quyết 04 về Tiếp tục xây dựng các xã đặt biệt khó khăn trong tình hình mới, Nghị quyết 05 về Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết 06 về Giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020…

                                                                    CTV Thiều Vân – Phan Hoàng

                                                                     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *