(kontumtv.vn) – Huyện ủy Kon Rẫy vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7, khoá XIX, nhằm đánh giá kết quả đạt được trong thời gian qua, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Trong năm 2021, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương huyện Kon Rẫy đã triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt các chủ trương, kế hoạch và đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Cụ thể, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi được chỉ đạo có bước chuyển biến; việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt; hoạt động y tế, giáo dục – đào tạo cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của Nhân dân và học tập của học sinh; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đạt hiệu quả cao; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng được kịp thời, công tác giảm nghèo đạt kết quả tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện tốt.

Hội nghị đã thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kon Rẫy khóa XIX – sửa đổi, bổ sung; Chương trình công tác của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kon Rẫy năm 2022; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kon Rẫy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 – sửa đổi, bổ sung; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Huyện ủy Kon Rẫy và tiến hành đánh giá chất lượng Đảng bộ huyện năm 2021./.

 CTV Lâm Hiền Thành Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *