(kontumtv.vn) – Huyện ủy Ngọc Hồi đã tổ chức Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Hội nghị đã cho ý kiến các Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Hồi về Chương trình của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa VII thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thực hiện Nghị quyết số 02, ngày 6/5/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XVI về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 26, ngày 5/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án huy động các nguồn lực đầu tư phát triển huyện Ngọc Hồi đến năm 2020, chủ trương biện pháp giai đoạn 2021- 2025; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

6 tháng đầu năm, nhờ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện kịp thời, đồng bộ các giải pháp nên kinh tế tiếp tục tăng trưởng, công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm; công tác quản lý, bảo vệ rừng, quy hoạch, xây dựng, thu chi ngân sách thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước; công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19, dịch sốt xuát huyết được đảm bảo; chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026./.

CTV Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *