(kontumtv.vn) – Chiều 28/12, Hội Nông dân tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2, khóa VIII, nhằm đánh giá công tác hội và phong trào nông dân năm 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

HOI NGHI BAN CHAP HANH HOI NONG DAN TINH LAN THU 2, KHOA VIII

Trong năm 2018, công tác hội và phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum có bước phát triển mới, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở và có nhiều sáng kiến trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đã tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Các cấp hội đã tổ chức hơn 2.000 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 100.000 lượt hội viên nông dân; đã kết nạp được hơn 2.770 hội viên mới, nâng tổng số lên hơn 63.300 hội viên hiện nay. Đến nay, đã xây dựng được 03 mô hình chi hội nghề nghiệp và 32 mô hình tổ hội nghề nghiệp. Công tác hỗ trợ nông dân vay vốn và dịch vụ cung ứng thiết bị, vật tư nông nghiệp được triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực, đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt 3,1 tỷ đồng, tăng 1,1 tỷ đồng so với năm 2017; tổng dư nợ của các chương trình tín dụng chính sách hơn 699 tỷ đồng, với hơn 18.560 hội viên được vay vốn. Hội đã phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức 142 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 8.600 lượt hội viên; phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho gần 2.700 lao động động nông thôn; xây dựng và duy trì hơn 180 mô hình trồng trọt, chăn nuôi… Những kết quả của công tác hội và phong trào nông dân năm 2018 đã góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Năm 2019 các cấp hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII; phát động và nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, vận động nông dân đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau để làm giàu và giảm nghèo bền vững; hưởng ứng và tham gia tích cực phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *