(kontumtv.vn) – Sáng 14/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 10/2020 và tập huấn công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có ông Đoàn Văn Báu, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Kon Tum có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các báo cáo viên Trung ương tại tỉnh và báo cáo viên Tỉnh uỷ.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Hội nghị đã thông tin về Kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và chuyên đề “Việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân và tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; đại diện Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề “Những vấn đề mới đặt ra và định hướng chính sách đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Đoàn Văn Báu, Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý, thời gian tới cần tập trung tuyên truyền về  Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục nghiên cứu sâu, kỹ và tuyên truyền, lan tỏa giá trị bài viết quan trọng với tiêu đề “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; tập trung tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực. Qua đó, tạo động lực thi đua mạnh mẽ, sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc đóng góp vào nội dung dự thảo các văn kiện; trong tuyên truyền về kinh tế, xã hội cần cân đối việc tuyên truyền giữa tiến hành sản xuất, phát triển kinh tế và chủ động dự phòng các yếu tố nảy sinh trong điều kiện mới.

Nguyễn Thu – Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *