(kontumtv.vn) – Ngày 31/10, huyện Đăk Glei (Kon Tum) tổ chức Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

HOI NGHI LAN THU 19 BAN CHAP HANH DANG BO HUYEN DAK GLEI KHOA 18, NHIEM KY 2015 - 2020

BCH Đảng bộ huyện đãtập trung thảo luận, thông qua Tờ trình số 171 ngày 28/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2020; nghe quán triệt Quy định số 205 ngày 23/9/2019 của Bộ chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền và Kết luận số 55 ngày 15/8/2019 về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện quy trình kiện toàn công tác cán bộ, và xem xét một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị đã thông quan những công việc quan trọng mà Ban Thường vụ Huyện ủy đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 18 BCH Đảng bộ huyện khóa XIII đến nay, những vấn đề Ban Thường vụ cần bàn, quyết định trong thời gian tới.

Trong thời gian tới các ban ngành, đoàn thể, địa phương cần tập trung khắc phục những điểm yếu, hạn chế mà hội nghị đã chỉ ra. Các chi bộ, đảng bộ phải có kế hoạch phân công trách nhiệm cụ thể trong những tháng còn lại, quyết tâm hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra; chú trọng thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo tổng kết, đánh giá, kiểm điểm nhiệm vụ năm 2019,  xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch năm 2020 đảm bảo thực hiện đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra.

CTV Minh Đức – Y Đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *