(kontumtv.vn) – Sáng 27/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 18.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi; Phó Bí thư, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt chủ trì Hội nghị.

HN BCH DANG BO TINH KT LAN THU 18

Phát huy dân chủ, trí tuệ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng về nhân sự, về dự thảo Báo cáo chính trị, dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình đại hội XVI Đảng bộ tỉnh sắp đến.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất giao cho Tiểu ban nhân sự Đại hội nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ về dự thảo phương án nhân sự của Ban Chấp hành, Ủy Ban Kiểm tra Đảng bộ tỉnh Khóa XVI.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất phương án thành lập Đảng bộ khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh theo đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên cơ sở hợp nhất giữa Đảng bộ khối Các cơ quan với Đảng bộ khối Các doanh nghiệp tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất kiện toàn Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và thống nhất thay đổi đơn vị đại hội điểm theo đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị thống nhất giao Tiểu ban Văn kiện chỉ đạo, tổng hợp, đề xuất nội dung tiếp thu, giải trình đối với các ý kiến tham gia vào dự thảo lần thứ nhất Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng Bộ tỉnh trình Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh; trên cơ sở đó báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến trước khi triển khai quy trình tiếp theo.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất thông qua báo cáo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng bộ tỉnh và nhiệm vụ năm 2020; thống nhất với báo cáo tài chính Đảng bộ tỉnh năm 2019 và thống nhất phương án xác định lại địa giới hành chính giữa xã Măng Bút, huyện Kon Plông và xã Ngọk Yêu, huyện Tu Mơ Rông như đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Văn Hiển – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *