(kontumtv.vn) – Thành ủy Kon Tum đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 12, nhiệm kỳ 2015-2020.

HOI NGHI BCH DANG BO THANH PHO LAN THU 12 (NHIEM KY 2015 - 2020)

Hội nghị lần này đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ thành phố nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020. Thành phố Kon Tum đã phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội, thu hút đầu tư, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế được đẩy mạnh, tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp, thương mại-dịch vụ, du lịch và nông-lâm-thủy sản. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, thành phố đạt 147 tiêu chí/11 xã, có 3 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Hiện trạng phát triển đô thị thành phố Kon Tum so với các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại II còn thấp. Công tác giảm nghèo hiệu quả chưa thật vững chắc…

Nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 và những năm tới, thành phố tập trung rà soát xây dựng đề án khai thác hiệu quả các quỹ đất, kêu gọi các nhà đầu tư triển khai các dự án; triển khai phương án xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn thành phố; tập trung các nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án xây dựng xã Đăk Năng đạt chuẩn nông thôn mới vào quý III/2018. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện các chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Hội nghị cũng tiến hành bầu bổ sung  thành ủy viên, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

CTV Minh Phượng – Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *