(kontumtv.vn) – Hội LHPN tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4 tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

HOI NGHI BCH PHU NU

Hội LHPN tỉnh Kon Tum hiện có trên 73.800 hội viên, với 102 cơ sở hội. Trong năm 2017, Hội LHPN tỉnh đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nhiều chương trình, kế hoạch. Cụ thể, các cấp Hội đã nhận ủy thác cho hội viên vay vốn với tổng dư nợ gần 886 tỷ đồng; hỗ trợ vốn và cây con giống cho 80 hội viên khởi nghiệp; vận động 47.500 hội viên tham gia quỹ tiết kiệm, qua đó giúp cho gần 2.500 phụ nữ nghèo vay vốn đầu tư sản xuất; tổ chức tuyên truyền, tư vấn học nghề cho gần 4.000 hội viên… Nhờ đó, đời sống của các hội viên chuyển biến tích cực; gần 500 hộ phụ nữ nghèo được hỗ trợ làm chủ hộ phát triển kinh tế; 277 hộ thoát nghèo. Bên cạnh đó, các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước như “Phụ nữ Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được triển khai với nhiều hình thức phong phú, được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực từ các hội viên.

Năm 2018, Hội LHPN tỉnh phát động phong trào thi đua với chủ đề “Phụ nữ Kon Tum khởi nghiệp, sáng tạo và kết nối” tập trung đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp gắn liền với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;  nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với thực hiện Đề án “Làng phụ nữ dân tộc thiểu số nông thôn mới”. Đồng thời  không ngừng nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và tăng cường hoạt động đối ngoại.

Hà My – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *