(kontumtv.vn) – Nhằm tổng kết công tác Hội năm 2019, đánh giá các mô hình và bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, khóa XIII.

HOI NGHI BAN CHAP HANH HOI LHPN LAN THU 8, KHOA XIII

Năm 2019, thông qua các phong trào thi đua và các cuộc vận động như “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”,  “Phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế, xã hội. Bên cạnh đó, các hoạt động trọng tâm như phong trào Phụ nữ khởi nghiệp, tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội có nhiều khởi sắc, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Trong năm Hội LHPN tỉnh đã phát triển mới 2.700  hội viên, vượt trên 1.000 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên gần 79.000 người.

Kết quả thực hiện năm 2019 Hội LHPN tỉnh hoàn thành 33/33 nội dung đăng ký, trong đó có 7 chỉ tiêu nhiệm kỳ đạt và vượt.

Có được kết quả tốt trong công tác hội năm 2019 là nhờ Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội, Tỉnh ủy, chương trình công tác và chủ đề thi đua của năm 2019 để chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, Hội LHPN tỉnh có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng cơ sở Hội, nâng cao chất lượng hoạt động Hội nhằm thu hút, tập hợp phụ nữ tham gia tổ chức Hội.

Cùng với triển khai nhiệm vụ năm 2020, tại Hội nghị, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã bầu bổ sung hai ủy viên mới thay thế các ủy viên chuyển công tác và nghỉ hưu.

Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *