(kontumtv.vn) – Nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum khóa IX đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm.

DOAN LAO DONG TINH

6 tháng đầu năm, công tác chăm lo đời sống, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động tiếp tục được các tổ chức Công đoàn trên địa bàn tỉnh quan tâm. Hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước được thực hiện thường xuyên và mang lại nhiều kết quả tích cực. Các tổ chức Công đoàn đã tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương. 6 tháng cuối năm 2016, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm phát huy vai trò của Công đoàn ở cơ sở. Trong đó, tập trung đẩy mạnh vận động xây dựng Quỹ Mái ấm Công đoàn, các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào nữ công nhân, viên chức, lao động giỏi việc nước, đảm việc nhà; biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong tình hình mới.

Hội nghị đã bầu cử bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh; nghe và thảo luận báo cáo về hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp; báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động”; báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ chương trình “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013- 2018”; báo cáo tóm tắt thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn”; báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể” và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07b của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tài chính Công đoàn trong tình hình mới.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *