(kontumtv.vn) – Chiều 17/12, UBMTTQVN tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị biểu dương khu dân cư và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2014 – 2019. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga.

HOI NGHI BIEU DUONG KHU DAN CU VA TRUONG BAN CONG TAC MAT TRAN TIEU BIEU GIAI DOAN 2014 - 2019

Từ đầu nhiệm kỳ năm 2014, UBMTTQVN tỉnh Kon Tum tập trung triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua 05 năm thực hiện, cuộc vận động đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, khơi dậy tiềm năng, sức mạnh của nhân dân và cộng đồng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Theo thống kê của Ban Phong trào, UBMTTQVN tỉnh, qua triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đến nay, toàn tỉnh có 260 mô hình khu dân cư điển hình trong các lĩnh vực như phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường,…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của UBMTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; mong muốn thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để Mặt trận các cấp đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; từng trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tích cực, năng động, sáng tạo hơn nữa trong tuyên  truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực như giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh, an toàn trật tự xã hội,…; Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục củng cố, kiện toàn, thành lập mới cụm thi đua khối huyện, thành phố, khối xã, phường, thị trấn, cụm dân cư để tổ chức thực hiện hiệu quả 05 tiêu chí của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 Nhân dịp này, gần 40 tập thể và hơn 50 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2014 – 2019 đã nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *