(kontumtv.vn) – Sáng 23/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng theo hình thức trực tuyến tại 74 điểm cầu trên toàn quốc. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các nguyên Ủy viên Ban Thường vụ các khóa; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh; các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 8 diễn ra trong thời điểm giữa nhiệm kỳ Đại hội (khóa XII), năm bản lề 2018 có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và năm khởi đầu cho việc chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Các nghị quyết, quy định, kết luận lần này là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh. Tham gia Hội nghị các đại biểu sẽ hiểu sâu, nắm chắc những vấn đề cơ bản, vấn đề mới, cốt lõi để trực tiếp chỉ đạo, triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đảng tại địa phương, đơn vị mình.

Trong 1 ngày dự hội nghị, các đại biểu đã nghe các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng quán triệt Quy định số 08, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết và Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” và thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ; Quán triệt Kết luận số 37, ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”; Quán triệt Nghị quyết số 36, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *