(kontumtv.vn)- Nhằm cụ thể hóa nội dung Chương trình 135 giai đoạn 3 vào thực tiễn, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở và cộng đồng.

Hội nghị đào tạo nâng cao
HN đào tạo nâng cao năng lực cán bộ cơ sở

Tại hội nghị, gần 80 cán bộ thôn, người có uy tín tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 được truyền đạt một số kiến thức cơ bản như: Nội dung Chương trình 135, các hợp phần phát triển sản xuất, vai trò giám sát của cộng đồng và phương thức quản lý, bảo quản, duy tu các công trình hạ tầng thuộc Chương trình 135.

Hội nghị diễn ra từ ngày 3-5/10. Trong tháng 10, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tổ chức 10 hội nghị để  nâng cao năng lực cho gần 800 học viên là cán bộ cơ sở và cộng đồng tại các thôn, xã 135 trong toàn tỉnh.

Văn Hiển – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *