(kontumtv.vn) – Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban khối Đảng và giao ban với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2021 vào chiều 27/7. Ủy viên Trung Ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực. Trong đó, nổi bật là đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt việc tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị khóa XIII đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Trung Ương; lãnh đạo tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kết nạp hơn 500 đảng viên, đạt hơn 56% so với chỉ tiêu Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy đề ra; tổ chức Lễ phát động và tiếp nhận ủng hộ Quỹ vắc xin và công tác phòng chống Covid-19 tỉnh Kon Tum, qua đó đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ 13 tỷ đồng; các địa phương, đơn vị đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh cũng như tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị trong 6 tháng đầu năm vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang yêu cầu các địa phương, đơn vị chú trọng triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội đề ra. Đồng thời chú trọng đẩy mạnh công tác  tuyên truyền, vận động  nhân dân xóa bỏ hủ tục lạc hậu; nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; chú trọng công tác thông tin, định hướng dư luận trong trường hợp có tin, bài phản ánh sai sự thật ở địa bàn tỉnh Kon Tum. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ nhằm ngăn ngừa sai phạm ở các địa phương, đơn vị; khẩn trương thực hiện công tác bổ sung quy hoạch, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ ở những vị trí còn thiếu; xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy.

Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *