(kontumtv.vn) – Với mục tiêu phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu của người có uy tín trong cộng đồng và nâng cao vị thế, sự ảnh hưởng để họ trở thành cầu nối trong tình hữu nghị, đoàn kết của 3 quốc gia, 3 dân tộc, ngày 12/5, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức hội nghị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa đại biểu  dân tộc thiểu số (DTTS), người có uy tín trong đồng bào DTTS sinh sống dọc tuyến biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia năm 2022 tại tỉnh Kon Tum. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc khẳng định, người có uy tín trong vùng DTTS luôn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, là nhân tố tích cực trong vận động người dân ở thôn, làng và động viên con cháu trong gia đình tham gia phát triển kinh tế, yên tâm lao động sản xuất, ổn định đời sống; tuyên truyền, vận động nhân dân cảnh giác trước các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch; tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc. Do đó, hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm nâng cao hiểu biết người có uy tín về ý nghĩa của việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển cũng như gìn giữ, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc của cộng đồng các DTTS trong bối cảnh hội nhập quốc tế và bảo vệ các giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các DTTS sinh sống dọc tuyến biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia.

Tại hội nghị, 63 đại biểu, người có uy tín trong vùng DTTS của 13 xã biên giới các huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy và huyện Ia H’Drai đã có cơ hội giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm và bày tỏ những tâm tư, tình cảm cũng như các khó khăn ở cơ sở. Hội nghị cũng cung cấp, tuyên truyền đầy đủ các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông mong muốn trong thời gian tới, người có uy tín tiếp tục phát huy tối đa những kinh nghiệm, hiểu biết của mình để cùng với chính quyền địa phương phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn an ninh trật tự vùng biên giới. Bên cạnh đó, đề nghị các cấp chính quyền cần bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình vùng dân tộc để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trong việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách liên quan đến vùng dân tộc và miền núi; giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất chính đáng của người dân; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng NTM. Thứ trưởng đề nghị các địa phương cần quan tâm các chế độ, chính sách đối với người có uy tín; tổ chức cho người có uy tín đi tham quan, gặp gỡ, giao lưu học tập kinh nghiệm trong, ngoài tỉnh; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc các cấp để đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới; quan tâm công tác đào tạo nguồn nhân lực cho vùng DTTS, đặc biệt là công tác tôn giáo trong vùng dân tộc thiểu số./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *