(kontumtv.vn) – Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị hiệp đồng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tiếp nhận, quản lý huấn luyện chiến sĩ mới năm 2019 với các đơn vị quân đội nhận quân trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

HOI NGHI HIEP DONG TUYEN CHON, GOI CONG DAN NHAP NGU NAM 2019

Năm 2018, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được cấp ủy, chính quyền, hội đồng nghĩa vụ quân sự, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở xác định là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung chỉ đạo chặt chẽ, chủ động phối hợp với các đơn vị nhận quân, nên công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội bảo đảm chỉ tiêu, đạt chất lượng. Trong tổng số 803 công dân giao cho các đơn vị quân đội, có 19 công dân đạt trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học; 9 công dân là đảng viên; 30% đạt trình độ trung học phổ thông.

Năm 2019, Chính phủ giao tỉnh Kon Tum tuyển 800 công dân vào các đơn vị quân đội. Công tác tuyển chọn giao cho địa phương đảm bảo “tuyển người nào, chắc người đó”, không đổi bù quân số sau khi giao nhận. Cơ quan quân sự các cấp tích cực, chủ động tham mưu cho hội đồng nghĩa vụ các cấp tuyển quân đạt tiêu chí “3 trong 1”, tức  là công dân nhập ngũ có đủ các tiêu chí công chức, đảng viên và có trình độ cao đẳng, đại học. Các đơn vị nhận quân tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, cụ thể với địa phương giao quân, đặc biệt là khâu thâm nhập hồ sơ nhập ngũ, nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời vướng mắc để quân nhân vào đơn vị yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

                                                                                              CTV  Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *