(kontumtv.vn) – Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, UBMTTQVN tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hội nghị hiệp thương chuẩn bị cho bầu cử đại biểu HĐND tỉnh
Hội nghị hiệp thương chuẩn bị cho bầu cử đại biểu HĐND tỉnh

Trên cơ sở thông báo và hướng dẫn của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Kon Tum, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tiến hành thực hiện bước hai giới thiệu người ra ứng cử theo số lượng được phân bổ. Đến 17 h ngày 10/3, Ban Thường trực UBMT TQVN tỉnh đã nhận được biên bản của lãnh đạo giới thiệu những người ứng cử, biên bản hội nghị cử tri và biên bản hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương giới thiệu 102 người ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trong đó, ở cấp tỉnh, khối Đảng giới thiệu 10 người ứng cử, cơ quan HĐND tỉnh giới thiệu 8 người, cơ quan hành chính giới thiệu 6 người, cơ quan Mặt trận và đoàn thể giới thiệu 11 người, lực lượng vũ trang giới thiệu 5 người, đơn vị kinh tế giới thiệu 4 người; các huyện, thành phố giới thiệu 58 người ứng cử. Những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khi lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đều đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận và thống nhất cho 2 đại biểu xin rút và lập danh sách sơ bộ 100 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *