(kontumtv.vn)- Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Luật Báo chí 2016; triển khai góp ý kiến sửa đổi, bổ sung quy định đạo đức người làm báo Việt Nam cho các hội viên Hội Nhà báo trên địa bàn tỉnh.

BAO CHI NAM 2016

Luật Báo chí năm 2016 được kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 5/4/2016, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2017, thay thế Luật Báo chí năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí 1999. Theo đó, Luật Báo chí 2016 có 6 chương, 61 điều, tăng 25 điều so với luật cũ, trong đó có 32 điều mới, 29 điều sửa đổi.

Điểm mới của Luật Báo chí 2016 khẳng định quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; quyền hạn và nhiệm vụ của cơ quan chủ quản báo chí; quy định về những hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí; việc cải chính trên báo chí khi đưa tin sai. Đồng thời Luật quy định rõ hơn các quyền tác nghiệp của báo chí và nhà báo; trách nhiệm cung cấp thông tin của các cơ quan nhà nước; quyền sáng tạo tác phẩm báo chí và trách nhiệm bảo vệ nguồn tin. Luật Báo chí năm 2016 cũng quy định những người hoạt động báo chỉ đủ 2 năm được cấp Thẻ Nhà báo (trước đây quy định 3 năm); yêu cầu về trình độ đối với người đề nghị cấp Thẻ Nhà báo, người Kinh phải tốt nghiệp đại học, người DTTS phải có trình độ cao đẳng trở lên (trước đây quy định người DTTS có trình độ THPT trở lên). Đối với các phóng viên, biên tập viên, người phụ trách công tác phóng viên ở các Đài Truyền thanh- Truyền hình cấp huyện đề nghị cấp Thẻ Nhà báo phải là cộng tác viên thường xuyên của Đài PT- TH tỉnh, thành phố, có ít nhất 12 tác phẩm báo chí được phát sóng trên Đài PT- TH tỉnh trong 1 năm tính đến thời điểm xét cấp thẻ và được Đài PT- TH tỉnh và tương đương đề nghị xét cấp thẻ.

Tại Hội nghị, các hội viên cũng đã đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung quy định đạo đức người làm báo Việt Nam. Đa số hội viên đều thống nhất như quy định hiện hành. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng quy định chuẩn mực đạo đức của người làm báo như hiện nay còn dài, nên gộp 9 điều lại thành 7 điều. Cụ thể, điều 1 và điều 2 gộp thành điều 1, đó là: Tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; luôn gắn với nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân; bổ sung nhà báo có trách nhiệm xã hội đến cùng với tác phẩm báo chí của mình vào điều 3 và đồng thời bỏ điều 7.

                                                                             Thu Thủy – Ngọc Chí 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *