(kontumtv.vn) – Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XV đã diễn ra vào sáng 19/4 với sự tham dự của 46/51 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV đại diện các ban Đảng của Trung ương tại Đà Nẵng.

hoi nghi lan thu 11

Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung thảo luận, cho ý kiến về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025; thực hiện quy trình lấy phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) và một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ.

Qua 8 năm triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể, nhìn chung tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh đã phát triển theo mục tiêu, định hướng chung của quy hoạch. Tốc động tăng trưởng kinh tế liên tục tăng qua các năm, bình quân giai đoạn 2011-2017 đạt gần 8,4%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản. Ngành nông nghiệp và lâm nghiệp  đã được cơ cấu lại và phát triển theo đúng định hướng. Giá trị sản xuất và tỷ trọng ngành nông nghiệp tăng mạnh qua các năm. Thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển. Lĩnh vực y tế, giáo dục tiếp tục có bước phát triển; hạ tầng kinh tế – xã hội từng bước được cải thiện; công tác xã hội được quan tâm và cải thiện; quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Quy hoạch vẫn còn những hạn chế như tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt được mục tiêu đề ra, chuyển dịch cơ cấu kinh tế vẫn còn chậm, hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đồng bộ và còn nhiều hạn chế; sản xuất  nông nghiệp còn khó khăn, nhất là các mặt hàng nông sản; giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu không đạt được mục tiêu quy hoạch.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch tổng thể giai đoạn vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập thảo luận một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thực hiện Quy hoạch tổng thể của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành, trước hết là các Tỉnh ủy viên cần tiếp tục quán triệt và thực hiện có kết quả Kết luận 1150 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII về “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025”; Kết luận 218 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về “Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020”; các mục tiêu, định hướng phát triển của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất chủ trương giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo sớm xây dựng Quy hoạch tổng thể kinh tế-xã hội của tỉnh cho thời kỳ tiếp theo (giai đoạn 2021-2030) theo quy định.

Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *