(kontumtv.vn) – Chiều 6/11, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang chủ trì Hội nghị lần thứ II, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Dự Hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn.

Sau khi nghe quán triệt nội dung Kết luận số 91, ngày 22/10/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021”,  các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến đối với Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tờ trình dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh.

HOI NGHI LAN THU II BAN CHAP HANH DANG BO TINH KHOA XVI

Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI có một số điểm mới so với quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV như bổ sung quy định Tỉnh ủy cho ý kiến về tình hình kinh tế – xã hội quý I, 6 tháng, 9 tháng và hằng năm. Về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ sung về quy trình công tác cán bộ; Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương đối với các công trình, dự án đầu tư của tỉnh trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. Đối với nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Tỉnh ủy bổ sung quy định cho ý kiến đối với việc tuyển chọn, đánh giá, bố trí, phân công công tác.

Tờ trình dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nhjij quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 19 chương trình chi tiết, cụ thể hóa 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 lĩnh vực đột phá và các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đề ra.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, tập trung, Hội nghị lần thứ II, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã nghe nhiều ý kiến, góp ý có trách nhiệm đối với 2 Tờ trình về các nội dung: việc cho chủ trương đầu tư; công tác cán bộ hay về các chương trình hành động cụ thể liên quan đến cây dược liệu, lâm nghiệp, du lịch….

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu, chỉnh sửa một số nội dung như đóng góp của các đại biểu. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các Đảng bộ khẩn trương tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; hoàn thành Quy chế làm việc của đảng bộ. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, để Quy chế làm việc của Tỉnh uỷ khóa XVI được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, từng đồng chí Tỉnh ủy viên phải nghiên cứu thật kỹ để nắm vững và gương mẫu chấp hành nghiêm túc nội dung Quy chế làm việc của Tỉnh uỷ theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được phân công. Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh khẩn trương căn cứ Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XVI để rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy chế làm việc, quy trình công tác của cơ quan, đơn vị, địa phương cho phù hợp.

Đối với Chương trình hành động,  ngay sau Hội nghị, các đồng chí Tỉnh ủy viên tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan tại địa phương, đơn vị phụ trách. Đồng thời, căn cứ nhiệm vụ được giao, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu cụ thể hóa thành các chương trình, nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo triển khai thực hiện.

Như Nguyệt – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *