(kontumtv.vn) – Trong những năm qua, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động của Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, qua đó đã góp phần phát triển kinh tế – xã hội, ổn định chính trị, an ninh – quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Công tác chỉ đạo, tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai về công tác thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể được triển khai thực hiện tốt.

Hội nghị BCH Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
Hội nghị BCH Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum

Hằng năm số lượng doanh nghiệp đăng ký hoạt động không ngừng tăng lên, đến nay toàn tỉnh có gần 1.050 doanh nghiệp, trong đó có 147 doanh nghiệp đã có tổ chức công đoàn; có 139/ 309 doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể. Hầu hết các bản thỏa ước lao động tập thể đã ký kết có nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động như thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi, mức lương tối thiểu…góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Công nhân lao động có trình độ, tay nghề không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và khả năng ứng dụng khoa học, nâng cao chất lượng sản phẩm của đơn vị, doanh nghiệp.

Nhiệm vụ từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Công đoàn các cấp trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thường xuyên phối hợp với các cấp, ngành kiểm tra việc thực hiện các chế độ đối với công nhân, viên chức, lao động và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

                                                                                      Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *