(kontumtv.vn) – Sáng 3/3, Cục Thống kê tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố và các doanh nghiệp đng chân trên địa bàn.

HOI NGHI PHO BIEN

Luật Thống kê năm 2015 có nhiều thay đổi cả về mặt nội dung và hình thức so với Luật Thống kê năm 2003. Cụ thể, Luật Thống kê năm 2015 có 9 chương, 72 điều, tăng 30 điều so với Luật Thống kê năm 2003. Trong đó, bổ sung 2 chương mới là Chương V: Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp thống kê, công nghệ thông tin – truyền thông và hợp tác quốc tế trong hoạt động thống kê nhà nước; Chương VIII: Hoạt động thống kê ngoài thống kê nhà nước. Ngoài ra, Luật Thống kê 2015 cũng bổ sung một số nét mới. Đó là phạm vi điều chỉnh được mở rộng cho phép tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống thống kê nhà nước được phép thực hiện các hoạt động thống kê theo quy định của Luật; cụ thể hóa danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; làm rõ trách nhiệm thẩm định số liệu thống kê và cho phép sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước. Việc bổ sung những nội dung mới này góp phần đảm bảo tính nhất quán trong hoạt động thống kê, làm cơ sở đảm bảo thông tin thống kê không mâu thuẫn, chồng chéo, đảm bảo tính khách quan, trung trực.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được phổ biến Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thống kê; Nghị định Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Hà My – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *