(kontumtv.vn) – Chiều ngày 11/3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Hội nghị đã quán triệt các quyết định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, gồm Quyết định số 22, ngày 28/7/2021 “Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Hướng dẫn số 02, ngày 09/12/2021 “hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định số 22 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng”; Quyết định số 37, ngày 25/10/2021 “Quy định về những điều đảng viên không được làm”.

Đồng thời, hội nghị cũng quán triệt Hướng dẫn số 02 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm và Quyết định ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Thông qua hội nghị giúp lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nắm rõ các quy định, hướng dẫn của Trung ương; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Ngọc Chí – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *