(kontumtv.vn) – Ngày 18/5, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06, ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước. Tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang và Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, đoàn thể, sở, ngành và các điểm cầu tại các huyện, thành phố.

Hội nghị đã báo cáo những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, bao gồm tình hình, nguyên nhân về quy hoạch, phát triển đô thị; quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị Quyết số 06. Trong đó, mục tiêu Nghị quyết số 06 của Bộ chính trị xác định đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hoá, phát triển đô thị bền vững; các thể chế, chính sách cơ bản được hoàn thiện; kết cấu hạ tầng của đô thị được xây dựng và phát triển đồng bộ, hiện đại; kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững. Đặc biệt, chú trọng phát triển kiến trúc đô thị theo hướng hiện đại, xanh, giữ gìn và phát huy các yếu tố văn hoá đặc trưng.

Việc tổ chức quán triệt Nghị quyết 06 nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong cả nước, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, đô thị hoá là vấn đề cấp thiết, khách quan và là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của hệ thống chính trị. Đồng thời, đề nghị các cấp uỷ, tổ chức Đảng, đảng viên tiếp tục quán triệt, tìm hiểu sâu sắc Nghị quyết số 06; sớm xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với điều kiện từng địa phương; tập trung hoàn thiện các thể chế, chính sách về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị; khẩn trương rà soát, hoàn thiện các văn bản dưới luật; phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn và thực hiện quy hoạch đúng tinh thần Nghị quyết./.

Cát Tiên – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *