(kontumtv.vn) – Ngày 20/7, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức sơ kết ngành 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

6 tháng đầu năm, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đối với 10 huyện, thành phố; tham mưu trình UBND tỉnh 12 hồ sơ thuê đất trả tiền hàng năm, hồ sơ thu hồi đất và gia hạn sử dụng đất. Đặc biệt là danh mục các dự án cần thu hồi, các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác. Đồng thời giải quyết khoảng 38.000 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký biến động đất đai; cấp phép hơn 20 hồ sơ hoạt động khoáng sản và khai thác tài nguyên nước.

Thời gian tới, Sở TN&MT sẽ tham mưu UBND tỉnh trình Bộ TN&MT thẩm định và phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2025 tỉnh Kon Tum, trình Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả Bảo vệ môi trường địa phương năm 2022. Phối hợp với các địa phương và các ngành liên quan thẩm định giá đất cụ thể, cũng như triển khai có hiệu quả các dự án đấu giá quyền sử dụng, phát triển quỹ đất được UBND tỉnh giao quản lý. Mặt khác, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; xây dựng quỹ đất dự trữ để điều tiết các nhu cầu về đất đai trên địa bàn tỉnh./.

Hơ Jan – Thanh Hà

                      

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *