(kontumtv.vn) – Cần phải Tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính. Đây là ý kiến chỉ đạo của  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị     sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 diễn ra vào ngày 17/8. Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Tại đầu cầu tỉnh Kon Tum, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải, lãnh đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tham dự.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Giai đoạn 2011-2015, các bộ, ngành và địa phương đã ban hành trên 11.700 văn bản chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính; đơn giản hóa  hơn 4.500/4.700 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ gần 96%. Ngoài ra, công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được chú trọng thực hiện. Nhờ đó, thể chế của nền hành chính được cải cách và dần được hoàn thiện, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao rõ rệt, cải cách tài chính công đã đạt được những kết quả tích cực…Tuy nhiên, quá trình cải cách thủ tục hành chính trong 2011-2015 vẫn còn có những hạn chế. Cụ thể như: Thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp; việc đổi mới chức năng, nhiệm vụ của cả bộ máy hành chính nhà nước còn chậm; đội ngũ cán bộ, công chức có nơi còn có những hành vi nhũng nhiều, tiêu cực; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính còn hạn chế…

Tại Hội nghị, lãnh đạo một số bộ, ngành và địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc khắc phục khó khăn, xác định giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính của địa phương, đơn vị trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trong thời gian tới, các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn II (2016-2020). Trong đó, tập trung thực hiện cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công. Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh, để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhà nước trong thời gian tới, cần phải chú trọng tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính.

                                                                Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *