(kontumtv.vn) – Sáng ngày 7/6, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII và phổ biến, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được tổ chức trực tuyến, gồm 2 điểm cầu cấp tỉnh; 10 điểm cầu các huyện, thành phố và 01 điểm cầu Công an tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt nhấn mạnh, những nội dung quán triệt tại hội nghị  này là những nội dung quan trọng, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ về nội dung cơ bản của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong việc lãnh đạo, triển khai thực hiện. Do đó, đề nghị các đại biểu dự hội nghị ở các điểm cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, tập trung nghe báo cáo viên truyền đạt để hiểu sâu, nắm chắc các nội dung cơ bản của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng.

Trong một ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu nghe thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII và sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngoài ra, hội nghị quán triệt Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về “Định hướng Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kế hoạch số 32 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Đồng thời phổ biến Chỉ thị số 12 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Kế hoạch số 04 của Ban Bí thư về triển khai thực hiện Thỏa thuận cấp cao Việt Nam – Lào năm 2022; Kế hoạch số 58 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị; Kết luận số 31 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển ngành công nghiệp bô-xít – alumin – nhôm giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cũng tại hội nghị này, các đại biểu được quán triệt thông tin về xung đột Nga – Ukraina./.

                                                                             Thanh Tùng – Đức Thắng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *