(kontumtv.vn) – Sáng ngày 13/1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận; đánh giá kết quả “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự tại điểm cầu tỉnh có Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc và Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hà.

Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác dân vận tiếp tục có sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện nội dung công tác dân vận trong toàn hệ thống chính trị; tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội; đối thoại với nhân dân và đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo. Bên cạnh đó, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nhiều chuyển biến rõ nét, được chú trọng; hoạt động đối thoại từng bước có chất lượng hơn; góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của hệ thống Dân vận các cấp, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng đề nghị trong thời gian tới, ngành dân vận và mặt trận, đoàn thể tiếp tục xây dựng phương thức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo hướng thiết thực, xuất phát từ lợi ích của nhân dân gắn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”; xây dựng kế hoạch, chương  trình hành động, kiểm tra chuyên đề đối với ngành dân vận cũng như đổi mới, nâng cao năng lực, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận. Đồng thời thực hiện nghiêm việc đối thoại với nhân dân, giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh, tránh kéo dài và tiếp tục đổi mới phương thức, hoạt động công tác dân vận hướng về cơ sở, bám sát địa bàn; có phương pháp dân vận khéo với tinh thần lấy “Dân là gốc”./.

Hơ Jan Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *