(kontumtv.vn) – Sáng 27/12, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (1996 – 2016). Tham dự có đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương cùng với lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy của 63 tỉnh, thành cả nước.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố cùng một số sở, ngành liên quan.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

20 năm qua, triển khai thực hiện Pháp lệnh Dự bị động viên, các bộ, ngành Trung ương, địa phương, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên phù hợp tình hình thực tế ở từng bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác huy động lực lượng DBĐV cho huấn luyện quân số tập trung luôn đạt trên 95% so với phát động. Việc thực hiện quản lí nhà nước về lực lượng DBĐV ngày càng chặt chẽ, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong các tầng lớp xã hội, là tiền đề xây dựng lực lượng DBĐV hùng hậu, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lực lượng DBĐV bằng nhiều hình thức đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tăng định mức đảm bảo vật chất, trang bị, tiêu chuẩn hậu cần cho các đối tượng tham gia thực hiện công tác động viên phù hợp, tương xứng. Ngoài ra, tăng cường phối hợp giữa địa phương và đơn vị quân đội trong xây dựng và quản lí các đơn vị DBĐV, giữa các cơ quan quân sự, công an và ngành giao thông vận tải trong đăng kí, quản lí nền kinh tế quốc dân. Hội nghị cũng đề xuất xây dựng Dự án Luật DBĐV, chú trọng việc hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách về lực lượng DBĐV, bổ sung, điều chỉnh những qui định mới để khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập và các vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã khẳng định Pháp lệnh về lực lượng DBĐV đã đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội nói chung, xây dựng lực lượng DBĐV nói riêng, là văn bản qui phạm pháp luật cao nhất về công tác động viên quân đội. Pháp lệnh về lực lượng DBĐV đã góp phần hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng; góp phần hoàn thiện lí luận, bổ sung thực tiễn về công tác động viên quân đội. Pháp lệnh thực sự đã đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong xây dựng lực lượng DBĐV. Trong khi chờ Luật Lực lượng DBĐV ban hành, Thứ trưởng đề nghị các bộ, ngành, địa phương và đơn vị cần tiếp tục chỉ đạo, triển khai, thực hiện tốt Pháp lệnh, góp phần xây dựng lực lương DBĐV hùng hậu, xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam vững mạnh, đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hà My – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *