(kontumtv.vn) – Ngày 19/ 11, UBMTTQVN tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị khóa XI về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội tham gia quy chế giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga.

5 năm qua, UBMTTQVN tỉnh đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương, triển khai có hiệu quả các chương trình đề ra. UBMTTQVN tỉnh đã chủ trì phối hợp với tổ chức thành viên và các sở, ngành có liên quan tổ chức ký kết 6 chương trình phối hợp giám sát; tổ chức 12 đợt giám sát về tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân; về công tác bầu cử bổ sung đại biểu HĐND các xã; giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; giám sát thực hiện chính sách cho người có công với cách mạng; về kinh phí thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đại biểu HĐND các cấp; giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và chính sách hỗ trợ trực tiếp cho các hộ đồng bào DTTS nghèo ở vùng khó khăn.

Ngoài ra, UBMTTQVN tỉnh đã tham gia trên 120 đoàn giám sát với Đoàn ĐBQH tỉnh, đoàn Đại biểu HĐNĐ tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan. UBMTTQVN các huyện, thành phố cũng đã chủ động triển khai việc giám sát trên địa bàn theo chỉ đạo của cấp trên. UBMTTQVN các cấp đã gửi kết quả sau giám sát đến các cơ quan chức năng để có hướng khắc phục hạn chế, thực hiện có hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ được giao.

UBMTTQVN và các đoàn thể đã tích cực tham gia góp ý vào các dự thảo văn bản pháp luật, tờ trình, đề án, dự án; góp phần đưa ra các thông tin cần thiết để cấp ủy, chính quyền và các ngành có liên quan xem xét, giải quyết kịp thời những vấn đề còn hạn chế, gây bức xúc trong nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực của UBMTTQVN các cấp và các đoàn thể chính trị, xã hội trong thời gian qua về việc thực hiện có hiệu quả Quyết định 217, Quyết định 218 của Trung ương và Bộ Chính trị. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBMTTQVN tỉnh cần chú trọng tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác phản biện và giám sát xã hội, nhất là các vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tái định canh, tái định cư. Mặt trận và các đoàn thể cần đổi mới phương pháp giám sát theo hướng thực chất, đi sâu, đi sát với cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của nhân dân để kịp thời có hướng giải quyết, khắc phục, không để xảy ra các điểm nóng về khiếu kiện.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể cần thực hiện tốt công tác giám sát tại các buổi tiếp xúc cử tri, tiếp công dân. Đối với các đề án, tờ trình, dự án lớn, UBMTTQVN tỉnh cần đưa ra các phương pháp giám sát hiệu quả, phát huy vai trò của người dân trong giám sát và phản biện xã hội. Trong thời gian đến, UBMTTQVN tỉnh cần phát huy tinh thần đoàn kết và vai trò tập hợp các tổ chức đoàn thể; tăng cường tập huấn cho cán bộ để thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đồng thời chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động hội đồng tư vấn, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng; phát huy vai trò của các nhân sỹ trí thức, các dân tộc, tôn giáo, các nhà khoa học, chuyên gia, người có uy tín trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *