(kontumtv.vn) – Sở Y tế tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2018 và năm 2019”. Tham dự có đại biểu một số sở, ngành, đoàn thể và các địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về kết quả kiểm đếm vệ sinh toàn xã năm 2018; báo cáo kết quả kiểm đếm và kế hoạch chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước nông thôn dựa trên kết quả năm 2019. Kết quả thẩm định xã vệ sinh toàn xã của tỉnh có 4/25 xã đạt cả tiêu chí hộ gia định và công trình công cộng, bao gồm xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy; xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy; xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà và xã Diên Bình, huyện Đăk Tô. Cụ thể, về tiêu chí hộ gia đình, trong kỳ thẩm định năm 2018, đơn vị thẩm tra độc lập đối với 2.000/2014 hộ gia đình tại 106 thôn về nội dung nhà tiêu và điểm rửa tay, tỷ lệ đạt trên 99%; đã thẩm định 35 công trình công cộng, trong đó có 7 trạm Y tế và 28 trường học, tất cả đều đạt quy định của chương trình.

Ngoài ra, các đại biểu đã thảo luận về thực trạng, khó khăn và những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai Chương trình để trong thời gian qua. Đồng thời, đưa ra các giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường hoạt động truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh của người dân, triển khai can thiệp “Vệ sinh toàn xã” tại 21 xã tiếp theo nhằm tạo điều kiện cho người dân được hưởng lợi từ kết quả của Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước nông thôn”.

Hoàng Lợi – Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *