(kontumtv.vn) – Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2016 và triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Cuc thi hanh an

Năm 2016, các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đã thực hiện hiệu quả kế hoạch trọng tâm đề ra. Kết quả thi hành án ngày càng đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức. Kết quả phân loại việc có điều kiện thi hành án đạt hơn 87%. Số tiền có điều kiện thi hành án chuyển kỳ sau giảm gần 90 tỷ đồng. Tổ chức bộ máy các cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Chất lượng công chức, nhất là chấp hành viên tăng về số lượng, chất lượng và ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, thời gian qua, công tác tổ chức thi hành án đối với những vụ việc khó khăn, vướng mắc, có giá trị thi hành án lớn chưa thực sự hiệu quả. Thời điểm đầu năm, công tác thi hành án của một số chấp hành viên còn chậm trễ, thiếu tích cực. Trong năm 2017, về hoạt động thi hành án, các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh phấn đấu đạt tỷ lệ thi hành án xong trên 73% về việc và 33% về tiền; giảm ít nhất 8 – 10% số việc; 6 – 8% số tiền có điều kiện thi hành án.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm biểu dương những nỗ lực của các cơ quan thi hành án dân sự trong việc tổ chức, thực hiện thi hành án dân sự năm 2016; nhấn mạnh thời gian tới, Cục Thi hành án dân sự tỉnh cần nâng cao hiệu quả thi hành án đối với các vụ việc phức tạp; giải quyết triệt để những vụ vi phạm kéo dài; nhất là hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót về quy trình, thủ tục, nghiệp vụ thi hành án dân sự; làm tốt công tác tiếp dân, tránh tình trạng người dân khiếu nại vượt cấp; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đại diện các chi cục thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đã ký kết giao ước thi đua năm 2017. Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh trao Kỷ niệm chương của Bộ Tư pháp cho 01 cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động thi hành án dân sự.

Thu Trang – Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *