(kontumtv.vn) – Chiều 29/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa.

Trong năm 2022, Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu cấp ủy tiến hành giám sát và tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Đồng thời, ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu cấp uỷ xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Theo đó, đã mở 149 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho gần 9.000 cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời thường xuyên phối hợp, đôn đốc đội ngũ cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hội, tổ chức điều tra dư luận xã hội và tình hình tâm trạng, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa biểu dương những kết quả đạt được của Ban Tuyên giáo các cấp trong năm 2022. Đồng thời đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nâng cao hơn nữa chất lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; theo dõi, nắm chắc tình hình dư luận xã hội, tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp tăng cường định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề mới, nhạy cảm, phát sinh và nhận diện, đấu tranh hiệu quả với những âm mưu, thủ đoạn chống phá, các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng; kịp thời nắm bắt, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin báo chí phản ánh liên quan đến tỉnh. Đồng thời thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có năng lực chuyên môn. Xứng đáng với vai trò, sứ mệnh “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”.

Trong năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp cần bám sát chương trình, kế hoạch và chủ động tham mưu thực hiện công việc đảm bảo, kịp thời; tập trung tuyên truyền đậm nét kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum và kết quả Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành để giải quyết kịp thời những thông tin báo chí phản ánh; nghiên cứu các mô hình hay, cách làm hiệu quả để triển khai thực hiện. Đối với đội ngũ dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ yêu cầu cần tích cực và trách nhiệm hơn nữa trong việc nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời báo cáo, tham mưu với cấp trên, nhất là những vấn đề dư luận xã hội quan tâm./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *