(kontumtv.vn) – Chiều ngày 04/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm chủ trì hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 đối với ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.

Năm 2022, công tác quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường đạt những kết quả quan trọng. Nổi bật, thực hiện tốt quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, nước và bảo vệ môi trường. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định. Ngành đã tham mưu trình UBND tỉnh 22 hồ sơ hoạt động lĩnh vực khoáng sản; tiếp nhận và xử lý 80 đơn thư của công dân; đến nay đã cấp trên 374.400 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn  xảy ra tình trạng chồng chéo, chưa thống nhất trong thực hiện một số quy định giữa Luật đất đai 2013 với các hướng dẫn thi hành luật và một số luật khác; vướng mắc  trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; chưa có hướng dẫn cụ thể về phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Tại hội nghị, các đơn vị, địa phương đã thảo luận, đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn để nâng cao công tác tài nguyên và môi trường trong thời gian đến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của ngành tài nguyên và môi trường trong năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, năm 2023 Sở Tài nguyên và Môi trường cần tiếp thu, có phương án giải quyết những vướng mắc các đại biểu đã đề xuất; tăng cường giải quyết các hồ sơ tồn đọng và các kiến nghị của người dân; yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác tham mưu cho UBND tỉnh về lĩnh vực đất đai, môi trường; cố gắng thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng nhằm tạo nguồn thu; quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đúng tiến độ đề ra.

Cát Tiên – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *