(kontumtv.vn) – Thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Thường trực, các ban HĐND thành phố với Thường trực, các ban HĐND xã, phường.

HOI NGHI TRAO DOI KINH NGHIEM GIUA THUONG TRUC, CAC BAN HDND THANH PHO VOI XA, PHUONG

Ngoài việc phổ biến một số nội dung cơ bản của một số văn bản, nghị định mới của Chính phủ, Hội nghị đã thông qua báo cáo của Thường trực HĐND, UBND thành phố về phân bổ và phê chuẩn quyết toán ngân sách hàng năm; phê duyệt và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hàng năm thuộc thẩm quyền cấp huyện cùng một số báo cáo khác.

Thời gian qua, việc xem xét quyết định về dự toán, phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương của HĐND thành phố Kon Tum đã cơ bản đảm bảo các quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các tiêu chí, định mức phân bổ của tỉnh, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng – an ninh và an sinh xã hội. Việc phê duyệt và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của HĐND thành phố cơ bản đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng như đường giao thông, trường học, vệ sinh môi trường.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về phân bổ và phê chuẩn ngân sách hàng năm; phê duyệt và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hàng năm thuộc thẩm quyền cấp xã.

CTV Minh Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *