(kontumtv.vn) – Tại Hội nghị  phổ biến triển khai các Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Đào Xuân Quí đã chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát lại tất cả công việc trong năm 2015 để có biện pháp giải quyết kịp thời, đồng thời có kế hoạch triển khai nhiệm vụ 2016.

Hội nghị được tổ chức với  sự tham dự của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kring Ba; các phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải, Nguyễn Đức Tuy, Lại Xuân Lâm; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy- HĐND- UBND tỉnh. Hội nghị kết nối trực tuyến với 10 huyện, thành phố.

Hội nghị triển khai các Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh Kon Tum
Hội nghị triển khai các Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh Kon Tum

Tại Hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã trình bày dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Sở Tài chính báo cáo một số giải pháp điều hành ngân sách nhà nước năm 2016 và kết quả, biện pháp thu hồi nợ thuế. Sở Nội vụ báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2015 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2016. Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác thanh tra năm 2015 và nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2016. Văn phòng UBND tỉnh trình bày dự thảo Chỉ thị tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Thảo luận tại Hội nghị, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố đã nêu lên những khó khăn, hạn chế của địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương trong năm 2015. Đồng thời đề xuất những giải pháp để khắc phục những khó khăn, tồn tại trong thời gian đến. Đặc biệt, các địa phương đề nghị các đơn vị chức năng cần sớm phân khai nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu như Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình hỗ trợ giảm nghèo… để các địa phương kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng tiến độ.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đào Xuân Quí đề nghị: Các ngành, địa phương rà soát lại tất cả công việc trong năm 2015, xem nhiệm vụ nào đã hoàn thành, nhiệm vụ nào chưa hoàn thành để có biện pháp giải quyết kịp thời. Đồng thời có kế hoạch triển khai nhiệm vụ 2016 cụ thể theo từng tháng, từng quý. Trước tiên là tập trung triển khai kế hoạch hỗ trợ Tết cho người nghèo và đảm bảo người dân  trên địa bàn tỉnh được đón Tết Nguyên đán vui tươi, đầm ấm. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các địa phương, các sở, ngành trong năm 2016 cần tính toán chi tiêu hợp lý, đảm bảo nguồn chi trong ngân sách được phân bổ, hạn chế nguồn chi phát sinh vì nguồn ngân sách tỉnh đã được Trung ương phân bổ theo  định mức qui định.

                                                                                  Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *