(kontumtv.vn) – Ngày 17/1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2019.

HOI NGHI TRIEN KHAI CONG TAC KIEM SAT NAM 2019

Năm 2018, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự tiếp tục có chuyển biến tốt; việc phê chuẩn bắt, tạm giữ, tạm giam đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp oan sai phải bổi thường. Việc phối hợp giữa các cơ quan tố tụng được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả; công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, kiểm sát thi hành án, kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thực hiện đúng quy định.

Trong năm 2019, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh đề ra mục tiêu thực hiện tốt phương châm đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, kỷ cương, thực chất, hiệu quả. Xác định nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu của ngành; chủ động đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, kiểm sát điều tra, truy tố xét xử các vụ án hình sự. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp; tiếp tục triển khai thực hiện và tham gia xây dựng các dự án luật sửa đổi, bổ sung; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, công tác tổ chức cán bộ; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo kỷ luật, kỷ cương của ngành.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *