(kontumtv.vn) – Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2016. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy; lãnh đạo Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Trong năm 2015, Bộ Xây dựng tiếp tục tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường quản lý đầu tư xây dựng; tích cực kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, trọng tâm là nhà ở xã hội. Tổng giá trị sản xuất của ngành năm 2015 tăng 11,4% so với năm 2014; tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt 35,7%; tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị đạt 100%.

Trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm những kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế, ngành Xây dựng đã đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện trong năm 2016, trong đó tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng ban hành các văn bản pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành; tập trung triển khai Luật Xây dựng và các nghị định, thông tư hướng dẫn Luật; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia; tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án, quy hoạch, chương trình phát triển vật liệu xây dựng, đáp ứng nhu cầu thị trường và bảo vệ môi trường; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực của ngành, nhất là trong đầu tư xây dựng… Phấn đấu tăng giá trị sản xuất xây dựng toàn ngành lên khoảng 10% so với năm 2015, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 36,8%.

                           Quang Mẫn – Duy Phong

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *