(kontumtv.vn) – Sáng 21/12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022. Tại điểm cầu Trung ương, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy U Huấn; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp.

Triển khai công tác tư pháp trong năm 2021, việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật được chú trọng, góp phần tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thi hành, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Công tác xử lý văn bản trái pháp luật được thực hiện quyết liệt, góp phần bảo đảm tính thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi của hệ thống pháp luật.

Trong năm 2022, ngành tư pháp sẽ tập trung vào 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung tham mưu thể chế hóa những định hướng chính sách lớn, then chốt trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Tổ chức thi hành hiệu quả văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các luật, pháp lệnh, nghị quyết mới được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và “chùm” Nghị định quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính; Tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự khi được Quốc hội thông qua. Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về thi hành án dân sự và các quy định của pháp luật có liên quan để giải quyết các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, nhất là các quy định liên quan đến việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế;…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị trong thời gian tới, ngành tư pháp cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng thể chế để có môi trường pháp lý phù hợp. Trong đó, lấy người dân, doanh nghiệp là chủ thể trung tâm; bám sát vào đường lối, chủ trương của Đảng để cụ thể hóa, lấy thực tiễn làm thước đo; tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng và thực thi của các cấp chính quyền, tranh thủ sự ủng hộ của người dân và doanh nghiệp. Trong thời gian tới, đầu tư hơn nữa cho công tác xây dựng thể chế, coi đây là động lực phát triển.

Chung Loan – Thanh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *